De WerkConferentie

De Arbo On Stage Werkconferentie is er vooralsnog als follow-up en opfrismoment in het kader van eerdere gegeven shows voor leidinggevenden (Regietheater) en werknemers (De Duurzame Inzetbaarheidsshow). Interactie, teambuilding, afstemming en gezelligheid zijn de ingrediënten voor een middag met een hoog leereffect door de belevingsfactor van het ‘samen meemaken’ in bijzonder sfeer!

De try-out vond in 2016 voor het eerst plaats met een enthousiaste groep leidinggevenden van Pantein Thuiszorg. De reacties waren lovend. Reden genoeg voor Arbo On Stage om deze werkvorm regulier te gaan aanbieden en door te ontwikkelen voor bedrijven.

Doelgroep:

Leidinggevenden, directieleden en overige bij verzuim / duurzame inzetbaarheid betrokkenen. Denk hierbij bv aan rolverantwoordelijken binnen zelfsturende c.q. organiserende teams.

Voor de organisatie:

Deze bijzondere trainings/teambuildingsvorm vindt plaats in theatercafé-sfeer en opstelling. De tijdsduur is ongeveer ca 3-4 uur (afhankelijk van het aantal deskundigen, lees: deelnemers). Informeel, met hapje en drankje zodat deelnemers ontspannen en open kunnen en durven zijn. Belangrijk is dat de beleving samen wordt gedeeld. Deelnemers worden opgedeeld in 4-5 groepen van max 6-8 personen per groep. Deze trainingsvorm wordt gedaan in de vorm van een ‘game’; er is aan het einde dan ook een winnaar. Het winnende team is het team dat de casus, die na de conferentie wordt gepresenteerd, op de meest creatieve en doortastende manier heeft opgelost.

Opzet:

De trainingsvorm bestaat uit drie onderdelen, of beter gezegd drie ‘theaterbedrijven’:

Deel 1: De deelnemers ontvangen een opdracht in de vorm van een casus. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een medewerker die een alcoholverslaving heeft. Wat zijn enerzijds de rechten en plichten waar je als organisatie wettelijk gezien aan moet voldoen en hoe ga je anderzijds op persoonlijke wijze met deze medewerker om. Vervolgens spelen de trainingsacteurs de beginfase van deze casus op het toneel die de problematiek op hoofdlijnen weergeeft maar waarbij het vervolg nog niet bekend is. Daarbij geven deskundigen aanvullende informatie die de deelnemers nodig hebben om hun opdracht uit te kunnen werken. Te denken valt hierbij aan een aanwezige bedrijfsarts, arbeidsdeskundige (interne) casemanager, een specialist vanuit het UWV en eventueel andere externe deskundigen.

Deel 2: De groepen gaan uiteen en zoeken een plek op in het theatercafé. Tijdens een aantal rondes van elk 20-30 minuten sluit telkens een andere deskundige per groep aan om hen te voorzien van aanvullende informatie en feedback. In de slotronde zal iedere groep op basis van alle verzamelde informatie rondom de casus een definitief ‘plan van aanpak’ opstellen.

Deel 3: Iedere groep presenteert (max. 5 min) zijn ‘plan van aanpak’ aan de rest van de deelnemers. De deskundigen gaan na afloop van de presentaties in beraad over de uitkomst van de game en geven de groepen de ideale uitkomst van de casus. Tot slot spelen de acteurs dé eindscène op basis van alle input en presentaties en wordt de middag afgesloten met de prijsuitreiking en een gezellige borrel.